Nadzór operacyjny

Dział Obsługi Operacyjnej zajmuje się koordynacją obsługi pasażerskiej i płytowej na lotnisku we Wrocławiu. Pracownicy przygotowują dokumentację dostarczaną na pokład samolotu.
Obowiązkiem pracowników działu jest kontakt z ośrodkami operacyjnymi przewoźników operujących do Wrocławia.

 

Dla uzyskania pełnej informacji dotyczącej obsługi operacyjnej prosimy o kontakt:
Nadzór Operacyjny:
tel: +48 71 35 81 280
fax: +48 71 35 81 480
SITA: WROOPXH
e-mail: handling@wrolot.com.pl