General Information

WRO-LOT Airline Services Ltd. is the handling agent operating at the airport in Wrocław since 1995, engaged in business activities in the area of ground handling of aircraft, passengers and their luggage. All employees are committed to making every effort to provide the highest quality services in accordance with global standards.  Employees are constantly improving the quality of services to meet customers and passengers needs.

 

The company's management:

President of the board: Krzysztof Korcik

Vice President: Agnieszka Serwon-Wilczek

 

Comapny details:

WRO-LOT Usługi Lotniskowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu,

Adres: ul. Skarżyńskiego 36, 54-530 Wrocław

Kapitał zakładowy: 1 054 000,00 zł, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu,

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000021835;REGON: 930484073; NIP 896-10-00-519