Polityka jakości

Nadrzędną wartością jest zadowolenie naszych klientów: linii lotniczych i ich pasażerów.

Aby to zapewnić Spółka wdrożyła w styczniu 2000 roku System Zarządzania Jakością, uzyskując certyfikat na jego zgodność z wymogami normy ISO 9001, przyznany przez Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd. W roku 2018 certyfikat ten został zmieniony na nowy, zgodny z normą ISO 9001:2015. Zgodnie z przyjętą i realizowaną przez WRO-LOT polityką jakości, misją Spółki jest dołożenie wszelkich starań, aby świadczyć usługi na poziomie porównywalnym z innymi, uznawanymi na świecie firmami, jak również ciągłe doskonalenie jakości wszystkich swoich usług w celu zaspokojenia potrzeb odbiorców.

Transport lotniczy stanowi jeden z fundamentów dzisiejszej gospodarki i społeczeństwa, albowiem jest to proces, dzięki któremu ludzie w warunkach ograniczoności zasobów mogą dokonywać przemieszczania osób, rzeczy po to, aby zaspokoić swoje różnorodne pragnienia i potrzeby. Dlatego Nasi pracownicy zapewniają w pełni profesjonalną, szybką, a jednocześnie zindywidualizowaną obsługę pasażerską. Jest to możliwe zarówno dzięki ich wyszkoleniu, jak i wdrożonemu systemowi zarządzania jakością. System ten jest kompleksowy i obejmuje zarówno obsługę pasażerów, ich bagażu, jak i obsługę naziemną samolotów. Wykonanie powyższych standardów jest ciągle monitorowane. Dedykowani audytorzy wykonują pomiary oraz kontrolę znajomości procedur i prezentują comiesięczne wyniki. Wnioski są dyskutowane na Przeglądzie Kierownictwa i następnie wprowadzane konieczne zmiany.